Frézování pařezů pro firmu Eurovia

Právě provádíme frézování pařezů kolem nové komunikace pro firmu Eurovia. Vzhledem k množství a špatně přístupnému terénu jsme práci prováděli novou pásovou pařezovou frézou.

Vzhledem k výkonu frézy nás neovlivňuje množství pařezů. Největší časový úsek vytváří přejezdy mezi pařezy.

Frézování pařezů v celé České republice

Obr. Odfrézované místo pařezovou frézou

Pásová pařezová fréza

Obr. Pásová pařezová fréza v akci