Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách

Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách a dosazení řady smrků

Na podzim jsme provedli odfrézování pařezu v dlažbě na frekventované ulici v centru města.Pařez určený k odfrézování

Obr.: Pařez smrku obklopený dlažbou

Jednalo se o pařez smrku. Vzhledem k požadavku dosazení nového smrku, bylo potřeba odfrézovat pařez do hloubky přes 50cm včetně kořenů. 

V průběhu frézovaní jsme nemohli poškodit stávající dlažbu ani výlohy okolních obchodů.

Díra po fréze na pařezy

Obr. Díra po odfrézování pařezů, bylo nutno ručně dočistit od kamenů a následně odfrézovat i zbylé kořeny. 

Po vyčištění díry, jsme vysadili nový smrk. Smrk doplnil stávající smrkovou řadu na ulici. 

Obr. Smrk po vysazení