Frézování pařezů

Frézování, odstranění pařezů

Frézování (odstranění) pařezů provádíme buď
za pomoci kolové pařezové frézy, která je schopna pařez zahloubit zhruba 20cm pod zem, nebo jej v případě menších pařezů zcela odstranit. Frézování větších pařezů případně většího množství pařezů používáme pásovou pařezovou frézu. Tato má zahloubení až 45cm. Obyčejně se frézuje do 20cm.
 Frézování pařezů umožňuje odstranění pařezů bez nutnosti jejich vykopání, a to snadno a rychle.

frézování pařezu

Obr. Frézování pařezů MŠ Rozárka Brno - kolová fréza

Pařezová fréza

Obr. Frézování pařezů pásovou frézou

Ceník frézování pařezů naleznete v sekci "Prodej a ceník".
V případě vytížení frézy na celý den - výrazná sleva.

V Brně a okolí provádíme i frézování jednotlivých pařezů.

Na jednotlivé pařezy používáme střední frézu.Fréza na pařezy

Odfrézované místo

Obr. Odfrézované místo - na obrázku je patrný obvod původního kmene stromu

Některá místa nejsou pro pařezovou frézu nebo jinou mechanizaci dostupná. Pokud na takovém místě chcete založit jezírko, budete muset vzít lopatu do ruky.

ruční výkop pařezu

Obr. Odstraňování pařezu hrušky, než jsme si pořídily pařezovou frézu

Související články:

Nové přídavné zařízení na frézování pařezů
Kácení stromů v Boskovicích
(s násleným odfrézováním pařezů)
Frézování pařezů pro firmu Eurovia
Frézování pařezu ve ztížených podmínkách