Prováděcí projekt zahrady

Prováděcí projekt Vám umožní přesně specifikovat množství a druh materiálu, případně cenu celé zahrady

Prováděcí projekt obvykle obsahuje:

  • výměry ploch - např. trávníku, výsadeb, komunikací atp.
  • náhled kosoúhlého promítání, pohled v axonometrii, případně kresbu do fotky
  • osazovací plán

výkres výkazu výměr

Obr. Výkres výměr nezpevněných ploch

výkres kosoúhlého promítání,

Obr. Náhled kosoúhlého promítání, pohled v axonometrii

osazovací plán

Obr. Osazovací plán

Dále může obsahovat

  • různé řezy, či skladby materiálu
  • výkres asanovaných dřevin
  • výkaz výměr

Obvyklý postup při provádění projektu zahrady:

  • Po schválení studie a dohodnutí stylu zahrady Vám bude zpracován prováděcí projekt.
  • Tento projekt může být například součástí stavebního řízení.
  • Podrobnost prováděcího projektu se dá individuelně dohodnout

 prováděcí projekt zahrady