Projekcia záhrad

Najlepšie záhrady vznikajú na základe kvalitného návrhu.

Pri realizácii návrhu je potrebné vziať do úvahy hlavne umiestnenie záhrady, architektúru domu a využitie záhrady.

projekt zahrady

Okrem záhrad a firemných objektov sa zaoberáme taktiež návrhmi parkov, objektov verejnej zelene a vegetačných úprav v krajine.

Spracováváme kompletnú projektovú dokumentáciu od štúdie až po finálny projekt.

Zaistíme dendrologickú inventarizáciu, inventarizáciu drevín a ich ocenenie s príslušnými razítkami.

Obvyklý postup pri projekcii záhrady je:

  1. Zjednáme si s Vami schôdzku. 
  2. Vytvoríme návrh (štúdiu) záhrady. Väčšinou v dvoch verziách. 
  3. Po Vašom schválení a pripomienkach vytvoríme vlastný projekt.
  4. Ako posledný sa spracovává osadzovací plán.

skica výsadeb